لوگو زیمنس چیست (آموزش و مقاله)

لوگو زیمنس چیست

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این مقاله از آموزش های نمایندگی زیمنس با روش نصب و سیم بندی پی ال سی LOGO زیمنس و تمام جزئییات آن  مانند نصب درایوری PLC LOGO زیمنس و نصب روی ریل و سیم بندی آن با تغذیه های AC و DC و موارد دیگر آشنا خواهید شد.

نحوه نصب LOGO! نمایندگی زیمنس

برای این کار باید کشوهای لغزنده ای را که در قسمت عقب LOGO! وجود دارد،به سمت بیرون بکشید و با استفاده از پیچ های 4mm آن را به دیوار مورد نظر وصل نماییم.

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 1

نصب روی ریل PLC LOGO زیمنس

در زیر مراحل نصب یک LOGO! زیمنس به همراه یک کارت روی ریل نشان داده شده.

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 2

 1. قلاب LOGO! را روی ریل قرار داده شود
 2. LOGO! را دور ریل مربوطه بچرخانید تا زبانه آن در پشت آن در عقب لبه ریل جای گیرد
 3. کلاهک محل نصب کارت توسعه که در سمت راست LOGO! قرار دارد از روی LOGO! بردارید
 4. کارت های افزایشی نیز مانند LOGO! در سمت راست آن روی ریل سوار کنید
 5. کارت توسعه را به سمت چپ بفرستید تا به LOGO! ست و چفت شود.
 6. پس از چفت شدن ماژول با استفاده از یک پیچ گوشتی،زائده ماژول دیجیتال را به چپ فشار دهید تا ماژول به LOGO! قفل شود.


LOGO! پس از نصب کامل روی ریل به این صورت است:

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 3

برای نصب تعداد بیشتر کارت توسعه روی ریل موجود ،باید مراحل بالا  از یک تا شش را تکرا کنید .باز کردنLOGO! و کارت های توسعه از روی ریل دومرحله دارد:

مرحله اول: باز کردن LOGO! نمایندگی زیمنس

 1. یک پیچ گوشتی داخل روزنه نشان داده شده قرار دهید و آن زائده را به طرف پایین بکشید  و به طرف بیرون  آن را حرکت دهید.
 2. اول LOGO! را بچرخانید تا از روی ریل جدا شده و آن را خارج کنید.

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 4

مرحله دوم:بازکردن کارت توسعه

 1. باید استفاده از یک پیچ گوشتی،زائده ماژول دیجیتال را به سمت راست حرکت دهید تا آزاد شود.
 2. ماژول را به طرف راست بکشید تا یک فضای مناسب بین ماژول و LOGO! زیمنس ایجاد شود.
 3. یک پیچ گوشتی مانند شکل بالا درون روزنه نشان داده شده  قرار دهید و آن را به طرف پایین بکشید  و به جهت بیرون حرکت دهید.
 4. ماژول توسعه را بچرخانید تا از روی ریل جدا شود.

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 28 خرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با طریقه نصب و سیم بندی پی ال سی LOGO زیمنس و تمام جزئییات مانند نصب درایوری PLC LOGO زیمنس و نصب روی ریل و سیم بندی آن با تغذیه های AC و DC و موارد دیگر آشنا خواهید شد.

 

برای مشاهده مشخصات سخت افزار پی ال سی LOGO زیمنس و یا برای دانلود کاتالوگ پی ال سی LOGO زیمنس روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

 

نحوه نصب LOGO! نمایندگی زیمنس

نصب دیواری PLC LOGO زیمنس

برای این منظور باید کشوهای لغزنده ای را که در قسمت عقب LOGO! وجود دارد،به سمت بیرون کشیده و با استفاده از پیچ های 4mm آن را به دیوار وصل نماییم.

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 1

 

نصب روی ریل PLC LOGO زیمنس
در زیر مراحل نصب یک LOGO! زیمنس به همراه یک کارت روی ریل نشان داده شده.

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 2

 

 1. قلاب LOGO! را روی ریل قرار دهید.
 2. LOGO! را دور ریل بچرخانید تا زبانه موجود در پشت آن در عقب لبه ریل قرار گیرد.
 3. کلاهک  محل نصب کارت توسعه که در سمت راست LOGO! قرار دارد از روی LOGO! برداشته شود.
 4. کارت های افزایشی نیز مانند LOGO! در سمت راست آن روی ریل سوار شود.
 5. کارت توسعه را به سمت چپ حرکت دهید تا به LOGO! چفت شود.
 6. پس از چفت شدن ماژول با استفاده از یک پیچ گوشتی،زائده ماژول دیجیتال را به چپ فشار دهید تا ماژول به LOGO! قفل شود.


لازم به ذکر است که عرض ریل مورد استفاده برای نصب LOGO!،35mm است.
LOGO! پس از نصب کامل روی ریل به این صورت است:

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 3

 

برای نصب تعداد بیشتری کارت توسعه روی ریل،باید دقیقا مراحل گفته شده از یک تا شش را تکرار کرد.باز کردنLOGO! و کارت های توسعه از روی ریل دومرحله دارد:

مرحله اول: باز کردن LOGO! نمایندگی زیمنس

 1. یک پیچ گوشتی داخل روزنه نشان داده شده قرار دهید و آن زائده را به طرف پایین فشار دهید و به طرف بیرون  حرکت دهید.
 2. اول LOGO! را بچرخانید تا از روی ریل جدا شده و آن را خارج کنید.

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 4

 

مرحله دوم:بازکردن کارت توسعه

 1. باید استفاده از یک پیچ گوشتی،زائده ماژول دیجیتال را به سمت راست حرکت دهید تا آزاد شود.
 2. ماژول را به طرف راست کشیده تا یک فاصله مناسب بین ماژول و LOGO! زیمنس ایجاد شود.
 3. یک پیچ گوشتی همانند شکل داخل روزنه نشان داده شده در شکل قرار دهید و آن را به طرف پایین فشار دهید و به طرف بیرون حرکت دهید.
 4. ماژول توسعه را بچرخانید تا از روی ریل جدا شود.

 

بعضی از انواع LOGO! های زیمنس امکان ارتقا دارند که به آن ها اصطلاحا expandable می گویند،یعنی اگر در انجام پروژه ها به تعداد زیادی ورودی و خروجی نیاز بود و LOGO! مورد استفاده expandable باشد،می توانند با اضافه کردن یک کارت ورودی و خروجی تعداد ورودی ها و خروجی ها را افزایش دهند.در برخی پروژه های اجرایی نیاز به تعداد ورودی و خروجی زیادتری است و 8 ورودی و 4 خروجی موجود روی LOGO! کافی نیست. در چنین مواقعی باید از کارتهای افزایشی استفاده کرد و به CPU اتصال داد. در LOGO! می توان با استفاده از کارت های افزایشی که ماژول هم نامیده می شود،تعداد ورودی دیجیتال تا 24 و خروجی دیجیتال را 16،ورودی آنالوگ به 8 و خروجی آنالوگ به 2 افزایش داد.

نحوه سیم بندی LOGO! نمایندگی زیمنس

اتصال منبع ورودی ماژول اصلی CPU
اگر تغذیه ماژول از نوع AC باشد به صورت زیر عمل می کنیم یعنی مستقیم L1 را به فاز و N را به نول وصل می کنیم .ولی در مدل های 12/24 V ابتدا باید بر اساس نیاز از یکی از منابع تغذیه 24 V AC,24 V DC,12 V DC استفاده شود و سپس ولتاژ را LOGO! اتوماسیون زیمنس متصل نمود.


سیم بندی LOGO! با تغذیه AC
همان طور که پیش تر گفته شد این ماژول ها مانند شکل زیر مستقیم به فاز و نول متصل می شوند.

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 5

نحوه سیم بندی LOGO! با تغذیه DC
نحوه اتصال مدل های 12/24 V دراین شکل نشان داده شده.

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 6

همان طور که در شکل بالا می بینید برای حفاظت از LOGO! بهتر است از یک فیوز استفاده شود . در زیر فیوز مناسب برای برخی LOGO! ها آمده است:

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 7

اتصال ورودی ها
برای اتصال ورودی ها(سنسورها،شستی ها و...)به صورت زیر عمل می کنیم:
1.سیم بندی ورودی ها برای مدل LOGO! 12/24 V به صورت بعد است:

Ø¢ÙÙزش Ùصب ٠سÛ٠بÙØ¯Û PLC LOGO! اتÙÙاسÛÙ٠صÙØ¹ØªÛ Ø²ÛÙÙس 8

توجه:در مدل 230 RC/RCO از آن جایی که ورودی های دیجیتال ایزوله نمی باشند باید زمین آن ها با زمین منبع تغذیه یکی شود.
2.سیم بندی تغذیه و ورودی ها برای مدل (standard variant)LOGO! 230 به صورت زیر است:

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 9

 

3.سیم بندی برای مدل LOGO!...L… به صورت زیر است:

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 10

 

در مدل LOGO!...L… ورودی ها در گروه های چهارتایی دسته بندی شده اند.ورودی های هرگروه توسط یک فاز یکسان تغذیه می شوند و به گروه های مختلف می توان فازهای متفاوت اعمال کرد.همان طورزیمنس  که درشکل مشخص است I1  تا I4 توسط فاز L1 تغذیه شده وبرای I5 و I6 دیگری در نظر گرفته شده است.


اتصال خروجی ها
پیش از این اشاره شد که خروجی های LOGO! از نوع رله های و ترانزیستوری هستند.اگر روی LOGO!حرف R نوشته شده بود نشان دهنده این است که خروجی رله ای است و اگر پیزی نوشته نشده بود به این معنی است که خروجی از نوع ترانزیستوری است.


اتصال خروجی های LOGO!...R…
خروجی های رله ای همانند یک کنتاکت عمل می کندد یعنی ولتاژی را که به یک پایه داده ایم همان ولتاژ را در پایه دیگر خروجی خواهیم داشت.یکی از خصوصیات خروجی های رله ای این است که می توان بارهای مختلفی مانند لامپ ها،کنتاکتورها،لامپ های مهتابی یا موتورها را مستقیما به آن ها وصل کرد. بارهایی که به LOGO! اتصال می یایند باید دارای مشخصات زیر باشند:

 1. حداکثر جریان سوییچ شده باید متناسب با نوع بار و تعداد سیکل های سوییچینگ باشد.
 2. زمانی که خروجی فعال شد،حداکثر جریان برای بارهای غیر القایی مانند هیتر برابر 10A برای مدل 230 V AC برابر 8A است و برای بارهای القایی مانند موتورها جریان برابر 3A برای مدل 12/24 V AC/DC برابر با 2A است.برای اتصال خروجی های رله ای به بار هماند شکل زیر عمل می کنیم.

 

آموزش نصب و سیم بندی PLC LOGO! اتوماسیون صنعتی زیمنس 11

نظرات بازدیدکنندگان