خرید کارت دما

خرید کارت دما

دراین یوزرمنوال سعی داریم به بررسی خصوصیات و ویژگی های pat8 بپردازیم . درابتدا باید گفت که این محصول باهدف کمک به صنعت اتوماسیون و کاهش هزینه های اجرایی آماده شده است که در واقع 3 کارت پرهزینه که درصنعت کنارمدل های مختلف پی ال سی قرار میگیرند را حذف خواهد کرد و شما 3 توانایی مجزا را دریک محصول مشاهده میکنید .طراحی پیچیده pat8با قابلیت های سطح بالای خود دربخش نرم افزاروسخت افزارآن را یک محصول کاربردی وصنعت محورقرارخواهد داد.

کارت دما
                  خرید محصول

جهت خرید این محصول و مشاهده آن کلیک کنید

احتمالا مشتاق هستید بدانید آن 3 کارت کدامیک ازکارت های مورد استفاده درصنعت اتوماسیون هستند . pat8 کارت دما ((PT100،کارت ورودی آنالوگ به صورت ولتاژی وجریانی ((ADوکارت خروجی آنالوگ به صورت ولتاژی و جریانی (DA) راحذف خواهد کرد ومیتواند به عنوان یک کارت همه کاره درپروژه های صنعتی نقش ایفا کند. pat8دارای 4 کانال ورودی و4 کانال خروجی است ، شاید سوال بپرسید این همه توانایی با این تعداد ورودی وخروجی سازگارنیست ، باید اشاره کرد که طراحی pat8بسیارخاص بوده وهرکانال ورودی توانایی دارد 3 مدل ورودی دریافت کند،درواقع pat8دارای ورودی های 3 حالته یا تریپل میباشد .

 اما چگونه تنظیم میشود؟

این سوال،سوال بسیارخوبی است باید گفت که pat8دارای یک ال سی دی است که برروی سخت افزارطراحی شده است وهمچنین دارای منونویسی فارسی میباشد که کاربر به راحتی میتواندتنظیمات ورودی هرکانال را به صورت مجزا انجام دهد.

کارت دما pat8

کارت دما

معرفی کلیدهایpat8 

کارت دما

       

دکمه بالا جهت حرکت درداخل منو و چک کردن خطاهای سیستمدر زمان فالت .

دکمه پایین جهت حرکت درداخل منو.

 دکمه چپ جهت حرکت درداخل منو و عمل back و بازگشت از منو.

دکمه راست جهت حرکت درداخل منو.

دکمه set جهت تایید وثبت پارامترهاوقطع صدای آلارم

تنظیمات دستگاه pat8

همان طورکه درتصویر بالا مشاهده میکنید درسمت راست 5 دکمه جهت تنظیمات وجود دارد که با هم بررسی میکنیم . بر روی دکمه ها،جهت های بالا ، پایین ، چپ ، راست و set مشاهده میشود که جهت وارد شدن به منو وتنظیمات دستگاه میباشند . برای ورود به تنظیمات باید دکمه set را فشاردهید ومدت 2 ثانیه نگه دارید . سپس واردبخش پسورددستگاه خواهیدشد.

                                                                کارت دما خرید کارت دما

 

 اگربرای اولین باراست دستگاه pat8را روشن میکنید باید یک پسوردانتخاب کنید ( پسورد پیش فرض 0000 است ) که با کلیدهای چپ وراست میتوانید درطرفین حرکت کنید وهربخش ازعدد را که میخواهیدتغییربدهیدبادکمه بالاوپایین میتوانیدعددهرقسمت را بین 0 تا 9 تغییردهیدویک عدد 4 رقمی را ایجادکنید،سپس برروی قسمت تایید رفته وبا فشردن دکمه set پسورد انتخابی را ذخیره کنید.قابل ذکراست که این پسورد را به خاطر بسپارید و هرمرتبه ورود به تنظیمات به این پسورد نیازدارید. جهت تغییرپسورد میتوانید به بخش تنظیمات پسورد مراجعه نمایید که درادامه مطرح خواهد شد .

با ورود به بخش تنظیمات 3 صفحه تنظیمات خواهید دید که با هم قسمت به قسمت را بررسی خواهیم کرد.

نکته : برای خروج وبازگشت ازهرصفحه منو ،کلید سمت چپ  را بفشارید .این کلید عمل back یا بازگشت را برای شما انجام خواهد داد،این کلید در کلیه صفحات صادق است.

نکته : رمز پیش فرض دستگاه 0000 میباشد.

تنظیمات ورودی pat8

این بخش از منو جهت آماده سازی کانال های ورودی است کافی است نمایشگر پیکان را بر روی این گزینه تنظیمات ورودی قراردهید و دکمه set را فشاردهید.سپس وارد منو تنظیمات ورودی خواهید شد که میتوانید 4 کانال ورودی را تنظیم کنید .

نمایی ازتنظیمات ورودی را مشاهده میکنید

                                                            کارت دما و نمای ورودی کارت دما pat8

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید 4 کانال ورودی دارید که قابل ذکر است هر کانال میتواند سنسورpt100 ، آنالوگ ولتاژ و آنالوگ جریان را برای شما دریافت کند که متناسب با تنظیمات کاربر است . جهت انتخاب کانال ورودی مورد نظر کافی است با دکمه های بالا و پایین در این صفحه حرکت کنید و کانال ورودی مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس دکمه set را فشار دهید با این کار شما وارد صفحه تنظیمات ورودی میشوید .

نمایی ازتنظیمات ورودی کانال موردنظررامشاهده میکنید

خرید کارت دما

حال با حرکت درمنو به وسیله دکمه بالا وپایین مدل مورد نظرورودی را انتخاب کنید باید اشاره کرد که در این بخش هرکدام ازمدل های ورودی که انتخاب شود دربخش نمایش صفحه (بخش ابتدایی که به صورت نمایش لحظه ای برروی ال سی دی مقادیررانمایش میدهد) که برروی صفحه اولیه قراردارد تغییرات پارامتربه صورت خودکارتغییرخواهد کرد . برای مثال اگرگزینه جریان ( 4 تا 20 میلی آمپر) انتخاب گردد دربخش نمایش برروی ال سی دی پارامتر به جریان تغییروضعیت میدهد واگرگزینه سنسور pt100 انتخاب گردد این بخش به نماد سانتی گراد تبدیل خواهد شد .

متناسب با مدل بالا میتوانید تمام 4 کانال را تنظیم کنید ودستگاه را متناسب با نیازخود آماده کنید.

تنظیمات خروجی pat8

اگردرصفحات دیگرتنظیمات هستید با فشردن کلید جهت چپ (back) به منوی تنظیمات بازگردید ودراین مرحله نمایشگرپیکان را برروی تنظیمات خروجی قراردهید وکلید set را بفشارید با این کارشما وارد تنظیمات خروجی میشوید ومیتوانید 4 کانال خروجی را تنظیم کنید.

نمایی ازبخش تنظیمات خروجی را مشاهده میکنید

کارت دما خرید کارت دما

خروجی مد نظرخودرا با حرکت پیکان نمایشگرانتخاب کنید ودکمه set را بفشارید.

کارت دما

دراین بخش 2 مدل تنظیمات برای شما مشخص شده است که به بررسی هریک میپردازیم.

منطبق با سنسوردما

یکی ازقابلیت های pat8این بخش است شما با انتخاب این گزینه  و ورود به این بخش میتوانید سنسوردما را با خروجی آنالوگ تطبیق کنید به این صورت که اگرخروجی کانال 1 را بر روی این بخش قرار دهید سنسور pt100 که برای کانال ورودی 1 تنظیم شده است با این خروجی تطبیق پیدا میکند این تنظیمات برای هر 4 کانال صادق است یعنی اگر بر روی کانال 3 نیزاین تنظیمات را قرار دادید سنسورpt100 کانال 3 با خروجی تطبیق میگردد .

نکته : در زمان قرار دادن کانال خروجی بر روی این حالت باید ورودی همان کانال بر روی سنسورpt100 تنظیم شده باشد .

حال بخش منطبق با سنسور دما را انتخاب کنید و با زدن کلید set وارد تنظیمات شوید.

با این عمل وارد این بخش شده اید و باید یک بازه دمایی را انتخاب کنید، باید اشاره داشت شما متناسب بااین بازه دمایی خروجی آنالوگ (ولتاژ یا جریان) برروی کانال مورد نظردریافت خواهید کرد .

نکته : دستگاه را میتوانید حداکثر دربازه منفی 200 درجه تا مثبت 800 درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

برای تنظیم حد بالا پیکان نمایشگررا برروی این قسمت قراردهید ودکمه set را فشار دهید.با این عمل4 قسمت برای شما نمایش داده میشود که یک بخش آن برای تعیین دمای منفی ومثبت است و3بخش دیگرانتخاب عدد مورد نظرشماست.جهت حرکت دراین بخش ها ازکلیدهای طرفین چپ ، راست استفاده کنید وجهت تغیرات عداد کافی است ازکلیدهای بالا وپایین بهره ببرید وعدد مد نظرخود را تنظیم نمایید ، پس ازتکمیل با فشردن دکمه set تغییرات را ثبت کنید.برای تنظیمات حد پایین نیز میتوانید ازهمین الگوپیروی کنید.

حال برای این بخش یک مثال مطرح میکنیم . فرض کنید شما حد بالا را مثبت 200 درجه  قرار داده اید و حد پایین را منفی 200 درجه قرار داداید و پس از اتصال سنسور مشاهده میشود خروجی آنالوگ ما 6.59 ولت است . به نظر شما دما چند درجه است ؟

برای حل این مساله ابتدا باید بدانیم بازه ما چند درجه است طبق مثال بالا بازه ما 400 درجه است ، درمرحله بعد باید بررسی کنیم هر 1 درجه چند ولت محاسبه میشود ، بایک تناسب ساده و تقسیم عدد 10 ولت ( ماکسیمم آنالوگ خروجی ) به عدد 400 متوجه میشویم هر پله ما 0.025 ولت است. یعنی هر یک درجه برابر 0.025 ولت.حال کافی است عدد خروجی آنالوگ که 6.59 ولت است را بر عدد 0.025 تقسیم کنیم نتیجه میشود 263.6 ، این عدد یعنی اینکه ما از حد پایین که منفی 200 درجه انتخاب کرده بودیم 263.6 پله بالا آمدیم  ،یعنی از منفی 200 درجه 263.6 درجه بالا آمده ایم پس دمای ما در حال حاضر 63.6 درجه است. این سبک محاسبه را در پروژه های اجرایی خود استفاده میکنید.

تحت کنترل شبکه

این قسمت ازتنظیمات یکی ازویژگی های pat8است که میتواند خروجی های خود را به کنترل ازطریق شبکه مدباسRTUقراردهد.اگراین قسمت را انتخاب کنید شما pat8 را تبدیل به یک کارت خروجی آنالوگ کرده اید که میتواند ازطریق PLC یاهردیوایس مستردیگری کنترل شود.این خروجی ها 12 بیتی است وکافی است شماعددی دربازه 0 تا 4000 به خروجی اعمال کنید وخروجی آنالوگ دریافت کنید.

 نکته : شماره ریجیسترهای خروجی آنالوگ درجدول معرفی رجیسترها قرارخواهد گرفت.

دراین قسمت باید اشاره کنیم که تمام ورودی ها نیزاین قابلیت را دارند وشما میتوانید ورودی ها را برروی شبکه مدباس بخوانید در واقع میتوانید  pat8را به یک کارت دما و یا یک کارت ورودی آنالوگ تبدیل کنید.اگرمقدارورودی سنسورهای دما را بخواهید بخوانید کافی است به رجیسترهای ورودی دما دسترسی پیدا کنید واگربخواهید مقادیرآنالوگ را بخوانید کافی است به رجیسترهای آنالوگ دسترسی پیدا کنید. درزیربه بررسی جدول ریجیسترهای ورودی وخروجی میپردازیم.

نکته : آدرس ها برحسب دسیمال هستند.

 

(رجیسترهای دما pt100)

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

4000

4001

4002

4003

 

(رجیسترهای آنالوگ ورودی)

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

4010

4011

4012

4013

 

(رجیسترهای آنالوگ خروجی)

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

4020

4021

4022

4023

 

حال دراین قسمت باید به یکی دیگرازخصوصیات pat8 اشاره کرد این آپشن برای صنایع تاسیسات بسیارکاربردی است آن هم مقادیرفشاراست. pat8درصورت تنظیم ورودی برروی حالت آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر با فرض اینکه این مقادیرازسنسورفشارصادق شده است ، سریعا رجیسترهای فشار خود را فعال کرده ومقادیر فشار را برحسب کمیت بار محاسبه میکند و مقدارفشاررا دررجیسترها به صورت مستقیم قرارمیدهد .این آپشن برای سنسورهای 10 بار و16 بار آماده شده است که درزیربه بررسی این رجیسترها میپردازیم.

(رجیسترهای سنسور فشار 10 بار)

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

4030

4031

4032

4033

 

(رجیسترهای سنسور فشار 16 بار)

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

4040

4041

4042

4043

 

تنظیمات نوع خروجی pat8

باید اشاره داشت که pat8درخروجی میتواند به 2 صورت ولتاژی یا جریانی عمل کند .که کاربرمیتواند مدل آن را انتخاب کند ، کافی است به منو اصلی بازگردید (back)   وگزینه تنظیمات نوع خروجی را انتخاب کنید، دراین قسمت مدل مد نظرخود را انتخاب نمایید.

تذکر مهم : به علت اسکیل بندی متفاوت خروجی ولتاژی با خروجی جریانی باید اشاره داشت درانتخاب این بخش دقت کنید ، برای مثال اگرخروجی ولتاژرا انتخاب کنید و به اشتباه ازخروجی جریانی درسیم بندی خود استفاده کنید با خطای محاسباتی مواجه خواهید شد.

نمایی از تنظیمات نوع خروجی

کارت دما خرید کارت دما

بعد از انتخاب یک خروجی وارد منو زیر خواهید شد.

 کارت دما

سپس یکی از گزینه های مد نظر را انتخاب کنید تا خروجی به صورت اتوماتیک تغییر وضغیت دهد.

 

تنظیمات حالت نمایش

بخش نمایشی بخشی سلیقه ای است که کاربر متناسب یا نیاز خود میتواند آن را آماده سازی کند .شما در این بخش میتوانید انتخاب کنید چند پارامتر خود را به صورت همزمان بر روی صفحه اصلی مشاهده نمایید . برای کاربر 3 مدل نمایش مانند تصویر زیر قرار گرفته شده است.

کارت دما

کافی است یک مدل از نمایش های فوق را انخاب کنید تا دستگاه به صورت اتوماتیک نمایش بر روی خود را تغییر دهد .

نکته : جهت تغییر صفحات بر روی صفحه اصلی و مشاهده پارامترهای مختلف بر روی نمایشگر میتوانید از دکمه های چپ و راست بهره بگیرید.

تنظیمات شبکه

ازقابلیت های دیگرpat8 تنظیمات شبکه مدباس بدون نیازبه نرم افزارمیباشد.اگردرمنوتنظیمات به بخش تنظیمات شبکه بروید میتوانید پارامترهای شبکه را به صورت دستی تنظیم نمایید،دراین بخش شما میتوانید آدرس دستگاه  (Device ID) ونرخ ارسال اطلاعات (Baudrate) وتنظیمات بیت توازن (parity) را تنظیم نمایید.

نمایی از بخش تنظیمات شبکه

کارت دما

نکته: دستگاه درمد مدباسRTU فعالیت میکند.

(Data Lenghth = 8bit)

نکته : STOP BITS به صورت پیش فرض 1 است .

جهت تنظیمات کافی است بخش مورد نظر را با استفاده ازکلیدهای جهت بالا و پایین انتخاب کرده وبا زدن کلید set نوارتنظیمات آماده تغییرات میگردد حال پارامترهای مد نظرخود را انتخاب کرده ومجدد جهت ثبت اطلاعات کلید set را بفشارید.

تنظیمات کارشناس

این بخش جهت تنظیمات وکالیبره کردن دستگاه میباشدوتنها ازطریق شرکت سازنده قابل دستررسی است.

تنظیم رمزورود

درابتدای این مقاله اشاره به بخش تنظیمات پسورد داشته ایم حال جهت تغییر پسورد میبایست وارد این بخش شده ومراحل قبل را مجدد برای ست کردن پسورد جدید ادامه دهید. کافی است یک پسورد جدید انتخاب کنید و دستگاه از شما سوال میپرسد که میخواهید رمز را تغییر دهید ؟ و با تایید شما رمز جدید بار گذاری میشود.

بررسی خطاها

یکی از قابلیت های pat8 نمایش خطاهای سنسور دماست . گاها با قطع سنسور ها و یا خرابی سنسور شاهد خطا درعملکرد سیستم ها هستیم باید اشاره کرد در صورت بروز خطا pat8 که مجهز به آلارم داخلی است شروع به هشدارمیکند ، همچنین چراغ های led بر روی این دستگاه شروع به تغییر وضعیت میکند .

دراین حالت کاربرمیتواند جهت قطع موقت صدای آلارم دکمه set را بفشارد تا صدای آلارم قطع شود. حال برای بررسی این که کدام خط دچار خطا شده است  ، تا بتوانیم مشکل را حل کنیم ، کافی است دکمه

را بفشاریم ، در این زمان خطای هر خط بر روی ال سی دی نمایش داده میشود. با رفع مشکل مجدد به ادامه کار بار خواهد گشت.

نظرات بازدیدکنندگان