دوره آموزشی پی ال سی

دوره آموزشی پی ال سی 

آموزش PLC . برای آموزش پی ال سی باید از کجا شروع کنیم ؟

بسته آموزشی plc

پکیج آموزشی دلتا 

 معرفی نرم افزار و امکانات

  معرفی ورودی و خروجی ها ، روش سیموله کردن برنامه و معرفی خودنگه دار در نقشه های زمان

  استاپ و استارت ، معرفی LD , SET, RST

 برسی شرط های AND,OR در مدارهای لدر 

  برسی help نرم افزاری در ریجیسترها

  برسی ریجیسترهای D و معرفی دابل ریجیستر و دستور MOV

 معرفی ضریب KN در انتقال دیتا 

  معرفی فلگ M

  معرفی تایمرها و دستورات TMR

 تفاوت TMR و ATMR و معرفی اکومولاتور

 معرفی کانترها

  معرفی DCNT و طریقه بالا و پایین شمار اعداد 

  حل مسئله ، معرفی دستور ZRST

 تکمیل جلسه سیزدهم

  برسی LDP,LDF,ALTP

 برسی دستورات مقایسه و معرفی M1000

  برسی PLC,PLF,INV

 برسی دستورات ADD,SUB,MUL,DIV

 معرفی INC,DEC,XCHENGE

 معرفی RTC , معرفی دستور TRW,TRD

 برسی دستور TCMP

 معرفی مبحث آنالوگ

 معرفی سخت افزار ,10ُSX,14SS2,12SE

 معرفی خروجی آنالوگ 10SX

 برسی ورودی آنالوگ PLC

 اطلاعات تکمیلی ریجیسترهای ورودی آنالوگ و خروجی آنالوگ

 معرفی انکدر

  مثال کاربردی انکدر

بسته آموزشی plc
60,000 تومان

نظرات بازدیدکنندگان