لوکو زیمنس | پی ال سی دلتا | پشتیبانی و فروش atech(فیلم آموزش خم کاری لوله های اگزوز )

لوکو زیمنس | پی ال سی دلتا | پشتیبانی و فروش atech(فیلم آموزش خم کاری لوله های اگزوز )

لوکو زیمنس | پی ال سی دلتا | پشتیبانی و فروش atech(فیلم آموزش خم کاری لوله های اگزوز )

خم کاری لوله های اگزوز با استفاده از PLC LOGO! نمایندگی زیمنس

خم کاری لوله های اگزوز با استفاده از LOGO! کنترل می شود. عملکرد دستگاه خم کاری مستلزم وجود قطعه اتصال دهنده و لوله است. عدم وجود یکی از این دو، به وسیله یک لامپ اخطار مشخص می شود.

حل: یک Proximity  switch  در I1 است که وجود لوله را حس می کند. با استفاده از on-delay یک تاخیر یک ثانیه‌ای در نظر گرفته شده است. پس از سپری شدن این زمان لوله در مکان در نظر گرفته شده از طریق شیر مغناطیسی Q1 قرار میگیرد. در این زمان، اگر اتصالات وجود داشته باشد (سنسور I2) به لوله اجازه داده می شود که برای خم کاری به جلو حرکت کند و فرمان رله خم کاری داده می شود. در Q2 این عمل برای ماکزیمم 5 ثانیه فعال می شود. این محدوده زمان برای فعال کردن است. اگر هیچ لوله ای در طول این 5 ثانیه نشان داده نشود و برای عمل خم کاری جلو نیاید، پروسه به وسیله تنظیمات رله enable لغو می شود (Q2=1). اگر قسمتی ناقص یا معیوب تشخیص داده شود از طریق یک لامپ روشن در Q3 نشان داده می شود. از طریق I3، خطا می تواند تصدیق شود و قطعه معیوب رفع شود و اجازه می دهد لوله برود و پروسه دوباره از اول می تواند شروع شود.

قطعات استفاده شده:

ورودی I1: سنسور (لوله حاضر است) (NO)

ورودی I2: سنسور (اتصالات حاضر است) (NO)

ورودی I3: پوش‌باتن تایید خطا (NO)

ورودی I4: شیر مغناطیسی برای گیره استوانه ای (NO)

خروجی Q1: شیر مغناطیسی برای گیره استوانه ای (NO)

خروجی Q2: رله فعال سازی

خروجی Q3: لامپ نمایشگر خطا

نظرات بازدیدکنندگان