پی ال سی دلتا ایرانی (مقاله آموزشی)

پی ال سی دلتا ایرانی (مقاله آموزشی)

پی ال سی دلتا ایرانی (مقاله آموزشی)

لیمیت سوئیچ (میکروسوئیچ) و کاربرد آن

پی ال سی دلتا ایرانی  : در واقع  پی ال سی دلتا ایرانی یک محصوا کاملا ایرانی بومی است  پی ال سی دلتا ایرانی یک محصول مشابه دلتا تایوان است  .  پی ال سی دلتا ایرانی دارای یک نرم افزار برنامه نویسی مشابه دلتا را با نام  WPLSOFTدارد   ،  پی ال سی دلتا ایرانی در دو مدل پی ال سی دلتا ایرانی 14SS2 و  پی ال سی دلتا ایرانی 10ُSX تولید میگردد . ماژول های کمکی پی ال سی دلتا ایرانی 14sp و 16sp هستند . پی ال سی دلتا ایرانی  اکنون یک سوم قیمت مشابه خارجی است . پی ال سی دلتا ایرانی در دو مدل ترانزیستوری و رله ای تولید می گردد . 

در این قسمت از آموزش های نمایندگی و فروش atech با نحوه عملکرد لیمیت سوئیچ ها و کاربرد آنها  و در کل در صنعت آشنا خواهید شد.

میکروسوئیچ یک سوئیچ الکترومکانیکی است که شامل یک عملگر است و به طور مکانیکی به یک مجموعه از کنتاکت ها (سوئیچ) متصل شده است. زمانی که یک شی با عملگر آن برخورد می کند، لیمیت سوئیچ عمل نموده و کنتاکت های آن تغییر وضعیت می دهند که این عمل می تواند باعث قطع یا وصل جریان الکتریکی شود. 


برخی از انواع لیمیت سوئیچ ها عبارتند از:

  • لیمیت سوئیچ با اهرم قرقره ای
  • لیمیت سوئیچ با اهرم فشاری
  • لیمیت سوئیچ با اهرم آنتنی 
  • لیمیت سوئیچ با اهرم غلطکی

 

در شکل زیر انواع Limit Switch دیده می شود.:

 

پی ال سی دلتا ایرانی

 

در شکل بعد چگونگی کار یک لیمیت سوئیچ بعد از برخورد با جسم نشان داده شده است. 

 

پی ال سی دلتا ایرانی


لیمیت سوئیچ ها دارای کاربردهای مختلف در محیط های صنعتی هستند زیرا نصب و استفاده از آنها آسان بوده و عملکرد آنها قابل اطمینان است. لیمیت سوئیچ ها می توانند حضور یا عدم حضور (عبور) یک جسم را تشخیص داده یا در کنترل موقعیت به کار روند. همچنین می توانند در انتهای مسیر حرکت یک جسم قرار گرفته و حرکت آن را محدود کنند. لیمیت سوئیچ ها اولین بار برای محدود نمودن حرکت اجسام به کار گرفته شدند، از این رو به لیمیت سوئیچ به معنی کلید محدود کننده است. 
در شکل زیر با استفاده از لیمیت سوئیچ مکان مخزن حمل کننده در معدن شناسایی می شود و دستور باز شدن درب مخزن داده می شود. 

 

پی ال سی دلتا ایرانی


در شکل بعد که یک کارخانه چوب را نشان می دهد که از سه لیمیت سوئیچ استفاده شده است. 

 

پی ال سی دلتا ایرانی

 

در شکل زیر با استفاده از لیمیت سوئیچ عمل شمارش اجسام روی نور نقاله انجام می شود. 

 

پی ال سی دلتا ایرانی

نظرات بازدیدکنندگان