کنترلر بوستر پمپ (توضیحات کامل)

کنترلر بوستر پمپ 

این محصول با نمونه گیری فشار آب ساختمان و براساس پارامترهای از پیش تنظیم شده در صدد نثبیت فشار آب برخواهد آمد . 

  • مشخصات محصول

دارای کنترل فاز داخلی
توانایی تنظیم ولتاژ بالا و پایین برق شهر از روی LCD
توانایی تنظیم حساسیت از روی ) LCDعدم تعادل بین فازها)
توانایی تنظیم دستگاه به صورت تک فاز و سه فاز
دارای تایمر های On-Delayو Off-Delayمجزا در هنگام بروز خطا
محافظت در برابر اتصال دو فاز به سیستم (اتصال فاز به جای نول)
نمایش دیجیتال ولتاژ ها به صورت فاز با فاز و فاز با نول و فرکانس
نمایش مقادیر ولتاژ و فرکانس، همچنین وضعیت پمپ ها و فلوتر در صفحه اصلی )(Home
دارای کنترل سطح مایعات داخلی
توانایی تنظیم حساسیت فلوتر از روی LCD
قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فلوتر
توانایی اتصال فلوتر خارجی
دارای تایمر های On-Delayو Off-Delayمجزا برای فلوتر در هنگام بروز خطا
کنترل 4پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو
دارای 3مد کاری و عملکردی برای تمامی سلیقه ها
کنترل 6پمپ به صورت دور ثابت در مد 1
کنترل 4پمپ به صورت دور ثابت و 2پمپ به صورت دور متغیر در مد 1
راه اندازی 4پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو در مد 3
دارای خود سرویس داخلی
کنترل پمپ های دور متغیر به صورت PIDواقعی و قابلیت تنظیم پارامترهای I ، Pو D

8000 Pixel با وضوحLCD دارای
دارای شبکه
RS485برای نمایش اطلاعات و تنظیم پارامترهای دستگاه
دارای 4ورودی مجزا برای کنترل فاز خارجی، کنترل سطح خارجی، ورودی شستی امرجنسی و ورودی
Max Pressure
دارای ورودی Pressure Switchفشار بالا
10Bar, 16Bar, 25Bar امکان اتصال سنسور
0-5V, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 2-10V امکان اتصال سنسورهای
قابلیت کالیبره کردن سنسور فشار دارای خروجی فن مجزا
دارای خروجی
24V DCبا توان 100mAبرای راه اندازی سنسور و برگشت فرامین
دارای خروجی آلارم مجزا
دارای دو خروجی آنالوگ مجزا برای کنترل دو درایو
دارای قابلیت
Change Overبرای پمپ های یکسان (دور ثابت دور متغیر)
قابلیت راه اندازی سیستم به صورت دستی
قابلیت غیرفعال کردن سیستم به صورت دستی
قابلیت فعال کردن آلارم برای
Error
قابلیت تنظیم ماکسیمام فشار برای حفاظت اتصالات
قابلیت تعریف فرکانس
Startبرای جلوگیری از افت فشار اولیه
قابلیت تعریف فرکانس
Stop
قابلیت تعریف Changeبا زمان و Changeبا خاموش و روشن شدن
قابلیت تعریف (
Full Loadتشخیص بسته بودن ورودی کلکتور، تشخیص بسته بودن مکش و دهش پمپ، تشخیص
هوا گرفتن پمپ ها، تشخیص ترکیدگی لوله در خروجی کلکتور)
قابلیت تعریف زمان برای وارد شدن یا خارج شدن پمپ از مدار
قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیمات
User Level Password

قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن
قابلیت کالیبره کردن عدد نمایشی فشار کنترلر و گیج فشار روی کلکتور
قابلیت خارج کردن پمپ معیوب از سیستم به وسیله ی کاربر )(Pump Service
اجرای Sleepبا 4شرط:
رسیدن به حداقل فرکانس تولید فشار توسط پمپ و گرفتن set point
تغییرات فشار کلکتور کمتر از مقدار Gap
به پایان رسیدن تایمر Off Delay
وجود یک پمپ فعال در سیستم
نمایش تمامی Errorها در صفحه Error History
امکان ارتباط با سیستم هوشمند ساختمان BMS
بیش از چندین هزار پروژه موفق در سال
اجرای بیش از 80درصد از پروژه های آبرسانی با کنترلر بوستر پمپ نسل ATech 4
کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه نگهداری
افزایش عمر مفید پمپ ها چند برابر نمونه های مشابه
ساده سازی مدار فرمان
کاربری آسانتر از مدل های مشابه
دارای دو سال گارانتی
آموزش رایگان

نظرات بازدیدکنندگان