یک محافظ برای کل ساختمان کافی است !!!!!!

یک محافظ برای کل ساختمان کافی است !!!!!!

محافظ برق jbh

محاظ دامنه ولتاژ قابل تنظیم تا 300 ولت

محافظ دامنه جریان قابل تنظیم تا 63 آمپر

قابلیت تنظیم زمان قطع تا 5 دقیقه

ابعادی کوچک و قابل نصب بر روی ریل

نظرات بازدیدکنندگان