خرید کارت رله (قیمت خرید کارت رله)

 خرید کارت رله (قیمت خرید کارت رله)

 خرید کارت رله (قیمت خرید کارت رله)

دارای سوکت قابل تعویض

8کانال 16 آمپر قابل تعویض

فرمان 24 ولت

                   

 خرید کارت رله

کارت رله(ماژول رله) یا برد رله درواقع مجموعه ازرله ها برروی یک برد الکترونیکی است.کارت رله درمدارات اتوماسیون ومدارات رله کنتاکتوری مصرف میشوند که دلیل استفاده از رله برد را دراین مقاله بررسی میکنیم.

یکی از دلایلی که مصرف کارت رله(ماژول رله) را درصنعت محبوب کرده است حفاظت ازخروجی های دستگاهای پی ال سی است .خروجی دستگاه های کنترل غالبا جریان خروجی کمی را پشتیبانی میکنند.حال فرض کنید جریان راه اندازی بالا داشته باشیم یا بخواهیم جریان سلفی راه اندازی کنیم.دراین شرایط رله های داخلی دستگاه های کنترل تحت فشار قرارمیگیرند که این امرموجب خرابی و یا کاهش طول عمر آنها خواهد شد. ماژول رله  دراین شرایط نقش یک واسط راه انداز را دارد و فرمان را از دستگاه های کنترل دریافت میکند وستور را صادر میکنند ، درواقع برد رله عمل راه اندازی را برعهده میگیرد. به این علت رله برد درآمپراژهای مختلف تولید وروانه بازارمیشوند تا بتواند دستگاه های مختلف با آمپراژ های مختلف را راه اندازی کند. درداخل بازار 2 مدلکارت رله بیش از دیگر آمپرها مصرف میشود. آمپراژ 10 آمپر و 16 آمپر اما یک نکته کلیدی را باید بدانیم .داخل دستگاه های کنترلی که فرمان صادر میکنند غالبا رله 10 آمپرمصرف میشود و اگر ما در زمان انتخاب رله برد  آمپراژ 10 آمپر را استفاده کنیم عملا کمکی به سیستم حفاظتی ما نشده است و فقط  موجب میشود که جریان اعمالی بر روی رله کنترلر قرار نگیرد . اما هدف از قراردادن   افزایش طول عمر نیزمیباشد که در این مدارات بهتر است از آمپراژ بالاتر یعنی 16 آمپر بهره ببریم. پس دقت کنید درزمان انتخاب جریانی بیش ازمقداررله های دستگاه های کنترل انتخاب کنید که موجب طول عمر و بهره وری بیشتر ماژول رله خواهد شد.

اما درانتخاب آن باید نکاتی را بررسی کرد که بسیار مهم و فنی است و اگر در کار رعایت شود نشان میدهد که شما یک مهندس کار بلد هستید.

در زمان انتخاب رله برد  باید دقت کنید که ابعاد آن بسیار مهم است گاهی اوقات فاصله بین 2 رله بر روی یک برد آنقدر کم است که اگر یک کانال از فاز شماره یک و کانال دیگر از فاز شماره 2 خروجی بگیرد این فاصله نزدیک بر روی برد رله  موجب میشود که بین این 2 کانال آن قوس مغناطیسی زده شود و  سریعا بسوزد . باید اشاره کنم که 2 فازغیرهمنام درکنارهم 380 ولت اختلاف ولتاژ دارند. اما گاهی اوقات میبینیم برای جلوگیری ازاین مشکل فاصله ها را زیاد میکنند که موجب میشود حجم کارت رله  زیاد شود . مشکلی ایجاد نمیشود فقط کمکی هزینه زیاد میشود که باید مصرف کننده پرداخت کند پس در انتخاب هوشیار باشید ما یک نکته کلیدی را بررسی کردیم.

نظرات بازدیدکنندگان