خرید مگاردرایو

خرید مگا داریو در انواع مختلف

 • مگا درایور تک فاز 2/2 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 1/5 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 750 وات
 • مگا درایور سه فاز 5/5 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 4 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 2/2 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 1/5 ...

خرید مگاردرایو

خرید مگا داریو در انواع مختلف

 • مگا درایور تک فاز 2/2 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 1/5 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 750 وات
 • مگا درایور سه فاز 5/5 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 4 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 2/2 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 1/5 کیلو وات
 • مگا درایور سه فاز 750 وات
 • مگا درایور تک فاز 4 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 2/2 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 1/5 کیلو وات
 • مگا درایور تک فاز 750 وات
 • درایور سه فاز
 • درایور تک فاز
 • اینورتر سه فاز
 • اینورتر تکفاز

 

بیشتر

مگا درایو 

 • مگا درایور تک فاز 750 وات اینورتر تک فاز 750 وات توان : 750 وات  ولتاژ ورودی : 220  جریان خروجی : 5 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  3,295,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور تک فاز 1/5 کیلو وات اینورتر تک فاز 1/5 کیلو وات توان : 1.50 وات  ولتاژ ورودی : 220  جریان خروجی : 8 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  3,565,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور تک فاز 2/2 کیلو وات اینورتر تک فاز 2/2 کیلو وات توان : 2/2 کیلو وات  ولتاژ ورودی : 220  جریان خروجی : 12 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  4,085,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور تک فاز 4 کیلو وات اینورتر تک فاز 4 کیلو وات توان : 4 کیلو وات  ولتاژ ورودی : 220  جریان خروجی : 17 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  6,060,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور سه فاز 750 وات اینورتر سه فاز 750 وات توان : 750 وات  ولتاژ ورودی : 380 جریان خروجی : 3 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  4,220,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور سه فاز 2/2 کیلو وات اینورتر سه فاز 2/2 کیلو وات توان : 2/2 وات  ولتاژ ورودی : 380 جریان خروجی : 6 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  4,745,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور سه فاز 1/5 کیلو وات اینورتر سه فاز 1/5 کیلو وات توان : 1/5وات  ولتاژ ورودی : 380 جریان خروجی : 4/5 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  4,485,000 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور سه فاز 4 کیلو وات اینورتر سه فاز 4 کیلو وات توان : 4 وات  ولتاژ ورودی : 380 جریان خروجی : 9 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  5,800,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • مگا درایور سه فاز 5/5 کیلو وات اینورتر سه فاز 5/5 کیلو وات توان : 5/5 وات  ولتاژ ورودی : 380 جریان خروجی : 12 آمپر مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقف مشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  7,400,000 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • اینورتر تکفاز قیمت خرید اینورتر تکفاز مگا درایو یک اینورتر ایرانی و پر قدرت است که هم مدل تک فاز به سه فاز و هم مدل سه فاز به سه فاز را داراست. اینورتر تکفاز-درایور سه فاز مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقفمشاهده کاتالوگ...

  0 تومان موجود
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • اینورتر سه فاز اینورتر با سه منظور مورد استفاده قرار میگیرد: تطبیق سرعت اینورتر ها با نیازمندی فرآیند ، تطبیق گشتاور اینورتر با نیازمندی فرآیند ، صرفه جویی در انرژی و بهبود کارآیی در سیستم اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. درایور صنعتی سه فاز  مزایای اینورتر 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی...

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • درایور تک فاز قیمت خرید درایور تک فاز  اینورتر تکفاز-درایور سه فاز مزایای دایور تک فاز 1-   مناسب جهت کارکرد طولانی به دلیل داشتن فن هوشمند 2-   قابلیت تنظیم فرکانس خروجی تا400هرتز 3-   دارای ترمز داخلی جهت تخلیه انرژی موتور در هنگام توقفمشاهده کاتالوگ کامل این محصول

  0 تومان موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف