در محل پرداخت کنید 

شما پس از هماهنگی و سفارش میتوانید در تهران محصولات خود را دریافت و هزینه آن را در محل پرداخت کنید . 

Image result for â«Ù¾Ø±Ø¯Ø§Ø®Øª در Ù Ø­Ùâ¬â